Lyudmyla Kichenok
Aryna Sabalenka
Lyudmyla Kichenok   Aryna Sabalenka
3 Asse 5
8 Doppelf. 2
43 43
Win % 1st Serve
61 61
29 29
Breakbälle verwandelt
75 75

Comments


Events

 • Game 1 - Aryna Sabalenka - holds to 15
 • Game 2 - Aryna Sabalenka - breaks to 15
 • Game 3 - Aryna Sabalenka - holds to 30
 • Game 4 - Lyudmyla Kichenok - holds to 15
 • Game 5 - Aryna Sabalenka - holds to 15
 • Game 6 - Lyudmyla Kichenok - holds to 40
 • Game 7 - Lyudmyla Kichenok - breaks to 15
 • Game 8 - Aryna Sabalenka - breaks to 15
 • Game 9 - Lyudmyla Kichenok - breaks to 40
 • Game 10 - Lyudmyla Kichenok - holds to 30
 • Game 11 - Aryna Sabalenka - holds to 15
 • Game 12 - Aryna Sabalenka - breaks to 40
 • Game 13 - Aryna Sabalenka - holds to 30
 • Game 14 - Aryna Sabalenka - breaks to love
 • Game 15 - Aryna Sabalenka - holds to love
 • Game 16 - Aryna Sabalenka - breaks to love
 • Game 17 - Aryna Sabalenka - holds to 40
 • Game 18 - Aryna Sabalenka - breaks to 15