Shanghai - Damen

China - WCBA 02/09 11:30 [2] Shanghai - Damen v Bayi Kylins - Damen [4] L 67-69
China - WCBA 02/07 11:30 [2] Shanghai - Damen v Bayi Kylins - Damen [4] W 66-60
China - WCBA 02/04 11:30 [4] Bayi Kylins - Damen v Shanghai - Damen [2] L 76-48
China - WCBA 01/14 11:30 Shanghai - Damen v Beijing Jinyu Women W 70-62
China - WCBA 01/12 11:30 [2] Shanghai - Damen v Beijing Jinyu Women [3] L 63-82
China - WCBA 01/10 11:30 [3] Guangdong - Damen v Shanghai - Damen [2] L 78-77
China - WCBA 01/07 11:30 [3] Guangdong - Damen v Shanghai - Damen [2] W 74-79
China - WCBA 01/03 11:30 [1] Henan Elephants - Damen v Shanghai - Damen [2] W 75-93
China - WCBA 12/31 11:30 [1] Henan Elephants - Damen v Shanghai - Damen [2] W 72-89
China - WCBA 12/29 11:30 [3] Beijing Jinyu Women v Shanghai - Damen [2] L 80-42
China - WCBA 12/27 11:30 [3] Beijing Jinyu Women v Shanghai - Damen [2] W 68-74
China - WCBA 12/24 11:30 [2] Shanghai - Damen v Guangdong - Damen [3] L 74-79
China - WCBA 12/20 11:30 [2] Shanghai - Damen v Guangdong - Damen [3] W 79-68
China - WCBA 12/17 11:30 [2] Shanghai - Damen v Henan Elephants - Damen [1] W 86-59
China - WCBA 12/15 11:30 [2] Shanghai - Damen v Henan Elephants - Damen [1] W 90-74
China - WCBA 12/13 11:30 [1] Henan Elephants - Damen v Shanghai - Damen [2] W 68-87
China - WCBA 12/10 11:30 [2] Shanghai - Damen v Shanxi Xing Rui - Damen [1] W 76-63
China - WCBA 12/06 11:30 [2] Shanghai - Damen v Guangdong - Damen [3] W 79-72
China - WCBA 12/03 11:30 [3] Beijing Jinyu Women v Shanghai - Damen [2] L 87-63
China - WCBA 12/01 11:30 Shenyang - Damen v Shanghai - Damen W 78-81
China - WCBA 11/29 11:30 [2] Shanghai - Damen v Henan Elephants - Damen [1] W 89-68
China - WCBA 11/26 11:30 [1] Shanxi Xing Rui - Damen v Shanghai - Damen [2] L 90-87
China - WCBA 11/22 11:30 [3] Guangdong - Damen v Shanghai - Damen [2] W 62-65
China - WCBA 11/19 11:30 [2] Shanghai - Damen v Beijing Jinyu Women [3] W 76-61
China - WCBA 11/17 11:30 [2] Shanghai - Damen v Shenyang - Damen [2] W 81-71
China - WCBA 11/08 11:30 [2] Shanghai - Damen v Bayi Kylins - Damen [3] W 74-63
China - WCBA 11/05 11:30 [3] Shanghai - Damen v Shandong - Damen [6] W 81-72
China - WCBA 11/03 11:30 [5] Sichuan - Damen v Shanghai - Damen [3] W 65-95
China - WCBA 11/01 11:21 [1] Henan Elephants - Damen v Shanghai - Damen [2] L 78-64
China - WCBA 10/29 11:30 [4] Shanghai - Damen v Guangdong - Damen [3] W 80-67