Pts

1 2 3 4 5
Valeria Shcherbatykh 6 6 11 11 7
Valeria Kotcyur 11 11 10 7 6