Pts

1 2 3 4 5
Igor Poletaev 11 7 11 5 11
Evgeny Grishaev 8 11 6 11 8