Pts

1 2 3 4
Alexey Tenzer 13 9 11 9
Igor Poletaev 15 11 9 11