Gyongye Vasvar Vse 1-9 MTE 1904 2019-09-22 13:00

Round: 12

Gyongye Vasvar Vse Gyongye Vasvar Vse   MTE 1904 MTE 1904
1 Tore 9

Pts

H F
1 1
3 9