Pts

1 2 3 4
Oleg Melkov 11 2 9 6
Valery Martovitsky 7 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Melkov
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Melkov
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Melkov
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Melkov
 • Game 1 - Oleg Melkov won 11-7
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Valery Martovickiy
 • Game 2 Race to 5 - Valery Martovickiy
 • Game 2 Race to 7 - Valery Martovickiy
 • Game 2 Race to 9 - Valery Martovickiy
 • Game 2 - Valery Martovickiy won 2-11
 • Score After Game 2 - 2-11
 • Game 3 Race to 3 - Valery Martovickiy
 • Game 3 Race to 5 - Valery Martovickiy
 • Game 3 Race to 7 - Valery Martovickiy
 • Game 3 Race to 9 - Valery Martovickiy
 • Game 3 - Valery Martovickiy won 9-11
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Valery Martovickiy
 • Game 4 Race to 5 - Valery Martovickiy
 • Game 4 Race to 7 - Valery Martovickiy
 • Game 4 Race to 9 - Valery Martovickiy
 • Game 4 - Valery Martovickiy won 6-11
 • Score After Game 4 - 6-11