Pts

1 2 3
Viktoriya Zaytseva 9 9 7
Viktoriia Sibilieva 11 11 11