Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Ivashkin 6 11 7 15 11
Dmitriy Aseev 11 8 11 13 7