Pts

1 2
Matsenko I / Babych Y 21 21
Norets O / Rastrosta D 12 13