LGD Gaming 2-1 OMG 2022-01-24 09:00

OMG

OMG

Map 1

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
LGD Gaming 63.9k 17 7 4 0 1
OMG 59.5k 10 4 1 1 0

Map 2

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
LGD Gaming 42.1k 4 2 0 0 0
OMG 53.3k 16 9 3 1 2

Map 3

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
LGD Gaming 72.9k 21 8 1 0 1
OMG 73.3k 13 7 3 2 0
LGD Gaming LGD Gaming   OMG OMG
14 14
Kills
7 7
-5 -5
Gold
-5 -5
30 Vorlagen 14

Player statistics

Name (LGD Gaming) LevelK/D/AMinions
Xin-Yu Ji 17 2/1/6 807
Guo-Ji Chen 17 1/2/5 263
He Qiang 16 7/1/6 349
Zhiqiang Zhao 15 0/5/4 191
Jin-Shan Xie 14 4/1/9 99
Name (OMG) LevelK/D/AMinions
Deng Zi-Jian 17 0/2/3 246
Lina Jian 16 1/4/2 309
Mao An 16 5/4/4 757
Zhi-Chun Dai 15 0/3/2 320
Liu Shi-Yu 13 1/4/3 431
LGD Gaming LGD Gaming   OMG OMG
4 4
Kills
16 16
-5 -5
Gold
-5 -5
8 Vorlagen 38

Player statistics

Name (LGD Gaming) LevelK/D/AMinions
Xin-Yu Ji 13 1/3/2 182
Guo-Ji Chen 14 1/2/3 206
He Qiang 12 1/2/0 246
Zhiqiang Zhao 12 1/4/2 139
Jin-Shan Xie 9 0/5/1 26
Name (OMG) LevelK/D/AMinions
Deng Zi-Jian 15 2/3/7 235
Lina Jian 14 3/1/5 197
Mao An 13 2/0/13 128
Zhi-Chun Dai 13 6/0/4 235
Liu Shi-Yu 12 3/0/9 30
LGD Gaming LGD Gaming   OMG OMG
22 22
Kills
13 13
-5 -5
Gold
-5 -5
54 Vorlagen 20

Player statistics

Name (LGD Gaming) LevelK/D/AMinions
Xin-Yu Ji 17 3/3/11 287
Guo-Ji Chen 18 3/0/12 241
He Qiang 17 6/0/10 368
Zhiqiang Zhao 16 10/3/9 184
Jin-Shan Xie 13 0/7/12 34
Name (OMG) LevelK/D/AMinions
Deng Zi-Jian 18 3/6/5 320
Lina Jian 18 2/4/6 321
Mao An 15 2/4/4 185
Zhi-Chun Dai 15 6/3/0 303
Liu Shi-Yu 13 0/5/5 41

Events

 • Map 1 - 00:01:02 - 1st Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 1 - 00:05:32 - 1st Kill - OMG
 • Map 1 - 00:08:53 - 2nd Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:09:26 - 1st Rift Herald Slain - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:09:59 - 1st Dragon (HexTech) - OMG
 • Map 1 - 00:10:02 - 2nd Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 1 - 00:11:18 - 3rd Kill - OMG
 • Map 1 - 00:15:28 - 4th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:15:29 - 5th Kill - OMG
 • Map 1 - 00:15:33 - 6th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:15:44 - 7th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:15:57 - 2nd Dragon (Mountain) - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:16:00 - 3rd Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:16:54 - 2nd Rift Herald Slain - OMG
 • Map 1 - 00:17:43 - Race to 5 Kills - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:17:43 - 8th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:17:45 - 9th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:17:47 - 10th Kill - OMG
 • Map 1 - 00:17:49 - 11th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:17:50 - 12th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:18:48 - 1st Tower - OMG
 • Map 1 - 00:19:22 - 13th Kill - OMG
 • Map 1 - 00:19:49 - 2nd Tower - OMG
 • Map 1 - 00:20:58 - 3rd Dragon (Cloud) - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:21:00 - 4th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:21:02 - 3rd Tower - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:22:07 - 4th Tower - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:24:47 - 5th Tower - OMG
 • Map 1 - 00:24:49 - 6th Tower - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:26:17 - 7th Tower - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:26:22 - 1st Baron - OMG
 • Map 1 - 00:26:26 - 14th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:26:28 - Race to 10 Kills - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:26:28 - 15th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:26:35 - 16th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:27:19 - 4th Dragon (Cloud) - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:27:24 - 5th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:27:31 - 17th Kill - OMG
 • Map 1 - 00:28:06 - 8th Tower - OMG
 • Map 1 - 00:30:55 - 18th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:31:00 - 19th Kill - OMG
 • Map 1 - 00:31:02 - 20th Kill - OMG
 • Map 1 - 00:31:10 - 21st Kill - OMG
 • Map 1 - 00:31:30 - 22nd Kill - OMG
 • Map 1 - 00:32:20 - 2nd Baron Spawned
 • Map 1 - 00:32:42 - 5th Dragon (Cloud) - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:32:49 - 23rd Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:32:54 - 24th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:32:59 - Race to 15 Kills - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:32:59 - 25th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:33:02 - 26th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:33:07 - 27th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:33:19 - 9th Tower - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:33:23 - 1st Inhibitor - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:33:28 - 10th Tower - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:33:32 - 11th Tower - LGD Gaming
 • Map 1 - Winner - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:00:00 - 1st Dragon Spawned (ChemTech)
 • Map 2 - 00:05:21 - 1st Kill - OMG
 • Map 2 - 00:08:05 - 1st Dragon (ChemTech) - OMG
 • Map 2 - 00:08:09 - 2nd Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 2 - 00:08:29 - 2nd Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:08:33 - 1st Rift Herald Slain - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:10:45 - 3rd Kill - OMG
 • Map 2 - 00:11:56 - 4th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:13:05 - 5th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:13:11 - 6th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:14:15 - 2nd Dragon (Cloud) - OMG
 • Map 2 - 00:14:19 - 3rd Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 2 - 00:14:37 - 7th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:14:46 - 1st Tower - OMG
 • Map 2 - 00:15:06 - 2nd Tower - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:15:21 - 3rd Tower - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:15:35 - 2nd Rift Herald Slain - OMG
 • Map 2 - 00:16:59 - 4th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:19:44 - 3rd Dragon (HexTech) - OMG
 • Map 2 - 00:19:49 - 4th Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 2 - 00:20:03 - 1st Baron Spawned
 • Map 2 - 00:20:05 - Race to 5 Kills - OMG
 • Map 2 - 00:20:05 - 8th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:20:09 - 9th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:20:12 - 10th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:20:24 - 11th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:20:45 - 12th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:21:02 - 1st Baron - OMG
 • Map 2 - 00:22:00 - Race to 10 Kills - OMG
 • Map 2 - 00:22:00 - 13th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:22:10 - 14th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:22:16 - 5th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:22:29 - 6th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:22:41 - 7th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:22:47 - 1st Inhibitor - OMG
 • Map 2 - 00:23:53 - 8th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:23:59 - 15th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:24:01 - 16th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:24:04 - 17th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:24:07 - 18th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:24:07 - Race to 15 Kills - OMG
 • Map 2 - 00:24:07 - 19th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:24:11 - 20th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:24:14 - 9th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:24:19 - 2nd Inhibitor - OMG
 • Map 2 - 00:24:27 - 10th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:24:30 - 11th Tower - OMG
 • Map 2 - Winner - OMG
 • Map 3 - 00:01:23 - 1st Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 3 - 00:09:01 - 1st Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:09:03 - 2nd Kill - OMG
 • Map 3 - 00:09:12 - 3rd Kill - OMG
 • Map 3 - 00:09:22 - 4th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:09:27 - 1st Rift Herald Slain - OMG
 • Map 3 - 00:10:32 - 5th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:12:04 - Race to 5 Kills - OMG
 • Map 3 - 00:12:04 - 6th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:12:06 - 7th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:12:08 - 8th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:12:11 - 9th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:13:24 - 10th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:13:30 - 1st Dragon (Cloud) - OMG
 • Map 3 - 00:13:32 - 2nd Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 3 - 00:14:17 - 1st Tower - OMG
 • Map 3 - 00:15:39 - 2nd Tower - OMG
 • Map 3 - 00:15:41 - 11th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:15:48 - 2nd Rift Herald Slain - OMG
 • Map 3 - 00:15:58 - 3rd Tower - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:16:03 - 4th Tower - OMG
 • Map 3 - 00:16:08 - 12th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:16:31 - 5th Tower - OMG
 • Map 3 - 00:16:39 - 6th Tower - OMG
 • Map 3 - 00:17:28 - 13th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:17:29 - 14th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:18:46 - 2nd Dragon (HexTech) - OMG
 • Map 3 - 00:18:49 - 3rd Dragon Spawned (ChemTech)
 • Map 3 - 00:19:15 - 7th Tower - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:19:56 - 8th Tower - OMG
 • Map 3 - 00:20:01 - 1st Baron Spawned
 • Map 3 - 00:21:52 - 15th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:21:54 - 16th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:21:55 - Race to 10 Kills - OMG
 • Map 3 - 00:21:55 - 17th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:22:06 - 18th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:22:08 - 19th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:22:10 - 20th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:24:03 - 3rd Dragon (ChemTech) - OMG
 • Map 3 - 00:24:05 - 4th Dragon Spawned (ChemTech)
 • Map 3 - 00:27:48 - 1st Baron - OMG
 • Map 3 - 00:27:55 - 21st Kill - OMG
 • Map 3 - 00:28:35 - 9th Tower - OMG
 • Map 3 - 00:29:16 - 22nd Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:29:17 - 23rd Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:29:18 - 24th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:29:23 - 25th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:29:37 - 26th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:29:40 - 10th Tower - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:29:42 - 11th Tower - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:29:51 - Race to 15 Kills - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:29:51 - 27th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:30:05 - 4th Dragon (ChemTech) - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:30:08 - 5th Dragon Spawned (ChemTech)
 • Map 3 - 00:33:47 - 2nd Baron Spawned
 • Map 3 - 00:35:23 - 2nd Baron - OMG
 • Map 3 - 00:35:25 - 28th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:35:36 - 29th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:35:46 - 30th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:35:57 - 12th Tower - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:36:08 - 31st Kill - OMG
 • Map 3 - 00:36:10 - 13th Tower - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:36:12 - 1st Inhibitor - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:36:21 - 32nd Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:36:28 - Race to 20 Kills - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:36:28 - 33rd Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:36:33 - 14th Tower - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:36:34 - 15th Tower - LGD Gaming
 • Map 3 - 00:36:37 - 34th Kill - LGD Gaming
 • Map 3 - Winner - LGD Gaming

Extra

 • Best of Sets: 3