Map 1

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Rare Atom 57.6k 3 4 3 0 0
Bilibili Gaming 66.4k 15 8 2 2 2

Map 2

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Rare Atom 11.4k 7 2 4 0 0
Bilibili Gaming 21.9k 10 10 2 2 2
Rare Atom Rare Atom   Bilibili Gaming Bilibili Gaming
3 3
Kills
15 15
-5 -5
Gold
-5 -5
7 Vorlagen 46

Player statistics

Name (Rare Atom) LevelK/D/AMinions
Chen Liang 15 2/3/0 313
Jue Lu 15 0/3/3 194
Yi Dai 18 1/2/2 356
Jia Yuan Liang 11 0/4/2 25
Hu Xian-Zhao 15 0/3/0 314
Name (Bilibili Gaming) LevelK/D/AMinions
Tzu Chuan Chiu 17 11/0/3 345
Chen Chen 18 3/0/6 311
Bo-Han Wei 15 1/1/14 161
Qing Song Liu 13 0/2/12 39
Chun-Lan Chu 18 0/0/11 313
Rare Atom Rare Atom   Bilibili Gaming Bilibili Gaming
7 7
Kills
10 10
-5 -5
Gold
-5 -5
10 Vorlagen 17

Player statistics

Name (Rare Atom) LevelK/D/AMinions
Chen Liang 17 2/0/2 340
Jue Lu 16 3/0/1 235
Yi Dai 16 1/5/2 266
Jia Yuan Liang 12 0/3/2 41
Hu Xian-Zhao 16 1/2/3 339
Name (Bilibili Gaming) LevelK/D/AMinions
Tzu Chuan Chiu 18 4/0/0 386
Chen Chen 18 4/3/3 308
Bo-Han Wei 15 1/2/6 184
Qing Song Liu 13 0/2/3 33
Chun-Lan Chu 18 1/0/5 333

Events

 • Map 1 - 00:00:52 - 1st Dragon Spawned (ChemTech)
 • Map 1 - 00:08:15 - 1st Dragon (ChemTech) - Rare Atom
 • Map 1 - 00:08:18 - 2nd Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 1 - 00:09:38 - 1st Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:09:40 - 2nd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:09:57 - 1st Rift Herald Slain - Rare Atom
 • Map 1 - 00:12:21 - 3rd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:12:26 - 1st Tower - Rare Atom
 • Map 1 - 00:12:50 - 2nd Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:14:32 - 2nd Dragon (HexTech) - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:14:36 - 3rd Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 1 - 00:15:43 - 4th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:15:57 - 3rd Tower - Rare Atom
 • Map 1 - 00:16:27 - 2nd Rift Herald Slain - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:17:51 - 4th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:19:26 - 5th Kill - Rare Atom
 • Map 1 - 00:19:27 - Race to 5 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:19:27 - 6th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:19:33 - 7th Kill - Rare Atom
 • Map 1 - 00:19:34 - 8th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:20:45 - 9th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:20:51 - 10th Kill - Rare Atom
 • Map 1 - 00:21:09 - 5th Tower - Rare Atom
 • Map 1 - 00:22:38 - 6th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:23:44 - 11th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:24:04 - 1st Baron - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:25:34 - 3rd Dragon (Mountain) - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:25:37 - 4th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 1 - 00:25:45 - 4th Dragon (Mountain) - Rare Atom
 • Map 1 - 00:25:46 - 7th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:25:48 - 5th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 1 - 00:25:51 - 8th Tower - Rare Atom
 • Map 1 - 00:25:56 - 9th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:27:00 - 10th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:30:05 - 2nd Baron Spawned
 • Map 1 - 00:30:44 - 5th Dragon (Mountain) - Rare Atom
 • Map 1 - 00:30:46 - 6th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 1 - 00:31:17 - 12th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:31:18 - Race to 10 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:31:18 - 13th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:31:42 - 2nd Baron - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:32:34 - 11th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:32:43 - 1st Inhibitor - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:33:54 - 12th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:33:59 - 2nd Inhibitor - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:34:03 - 14th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:34:07 - 15th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:34:08 - 16th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:34:09 - 17th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:34:16 - Race to 15 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:34:16 - 18th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - Winner - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:00:46 - 1st Dragon Spawned (ChemTech)
 • Map 2 - 00:07:32 - 1st Dragon (ChemTech) - Rare Atom
 • Map 2 - 00:07:37 - 2nd Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 2 - 00:10:24 - 1st Rift Herald Slain - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:11:03 - 1st Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:11:09 - 2nd Kill - Rare Atom
 • Map 2 - 00:12:47 - 2nd Dragon (Cloud) - Rare Atom
 • Map 2 - 00:12:51 - 3rd Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 2 - 00:13:56 - 3rd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:13:58 - 4th Kill - Rare Atom
 • Map 2 - 00:14:49 - 5th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:14:59 - 6th Kill - Rare Atom
 • Map 2 - 00:15:22 - 1st Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:16:56 - 2nd Rift Herald Slain - Rare Atom
 • Map 2 - 00:17:00 - 2nd Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:17:05 - 3rd Tower - Rare Atom
 • Map 2 - 00:17:13 - 7th Kill - Rare Atom
 • Map 2 - 00:18:11 - 3rd Dragon (Mountain) - Rare Atom
 • Map 2 - 00:18:14 - 4th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 2 - 00:20:00 - 1st Baron Spawned
 • Map 2 - 00:23:29 - 4th Dragon (Mountain) - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:23:39 - 5th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 2 - 00:26:17 - 4th Tower - Rare Atom
 • Map 2 - 00:26:23 - 5th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:27:49 - 1st Baron - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:28:33 - 8th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:29:02 - 5th Dragon (Mountain) - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:29:04 - 6th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 2 - 00:29:05 - 6th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:29:21 - 7th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:30:15 - Race to 5 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:30:15 - 9th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:30:32 - 10th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:30:38 - 8th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:30:43 - 1st Inhibitor - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:30:49 - 9th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:30:59 - 11th Kill - Rare Atom
 • Map 2 - 00:33:50 - 2nd Baron Spawned
 • Map 2 - 00:33:51 - 12th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:34:10 - 6th Dragon (Mountain) - Rare Atom
 • Map 2 - 00:34:12 - 7th Dragon Spawned (Elder)
 • Map 2 - 00:34:18 - 2nd Baron - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:34:37 - 10th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:35:04 - 13th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:35:07 - 14th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:35:08 - 15th Kill - Rare Atom
 • Map 2 - 00:35:09 - 16th Kill - Rare Atom
 • Map 2 - 00:35:11 - Race to 10 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:35:11 - 17th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:35:14 - 11th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:35:16 - 2nd Inhibitor - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:35:18 - 12th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - Winner - Bilibili Gaming

Extra

 • Best of Sets: 3