Pts

1 2 3 4 5
Artem Tsitselskii 5 10 6 0 0
Alik Girevenkov 11 12 11 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Alik Girevenkov
 • Game 1 Race to 5 - Alik Girevenkov
 • Game 1 Race to 7 - Alik Girevenkov
 • Game 1 Race to 9 - Alik Girevenkov
 • Game 2 Race to 3 - Alik Girevenkov
 • Game 2 Race to 5 - Artyom Tsitselsky
 • Game 2 Race to 7 - Artyom Tsitselsky
 • Game 2 Race to 9 - Artyom Tsitselsky
 • Game 2 - Alik Girevenkov won 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Alik Girevenkov
 • Game 3 Race to 5 - Alik Girevenkov
 • Game 3 Race to 7 - Alik Girevenkov
 • Game 3 Race to 9 - Alik Girevenkov
 • Game 3 - Alik Girevenkov won 6-11