Pts

1 2 3 4 5
Olena Telezhinskaya 14 11 10 11 0
Karina Zavinovskaya 12 3 12 8 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Olena Telezhinskaya
 • Game 1 Race to 5 - Karina Zavinovskaya
 • Game 1 Race to 7 - Karina Zavinovskaya
 • Game 1 Race to 9 - Olena Telezhinskaya
 • Game 1 - Olena Telezhinskaya won 14-12
 • Game 2 Race to 3 - Olena Telezhinskaya
 • Game 2 Race to 5 - Olena Telezhinskaya
 • Game 2 Race to 7 - Olena Telezhinskaya
 • Game 2 Race to 9 - Olena Telezhinskaya
 • Game 2 - Olena Telezhinskaya won 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Olena Telezhinskaya
 • Game 3 Race to 5 - Olena Telezhinskaya
 • Game 3 Race to 7 - Olena Telezhinskaya
 • Game 3 Race to 9 - Olena Telezhinskaya
 • Game 3 - Karina Zavinovskaya won 10-12
 • Game 4 Race to 3 - Olena Telezhinskaya
 • Game 4 Race to 5 - Olena Telezhinskaya
 • Game 4 Race to 7 - Olena Telezhinskaya
 • Game 4 Race to 9 - Olena Telezhinskaya
 • Game 4 - Olena Telezhinskaya won 11-8