Pts

1 2
Norets O / Rastrosta D 15 16
Dudnyk V / Melnyk R 21 21