Rennen - Urawa 2022-09-23 08:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Media Jackal Kenji Uchino Naoya Hashimoto SP
09/22 14:11
71.000
09/23 08:02
2 4 Pino Moran Takashi Noguchi Seiji Yamazaki SP
09/22 14:11
34.000
09/23 08:02
3 2 Rouge Caprice Shinobu Hasegawa SP
09/22 14:11

09/23 08:03
4 3 Piolet D'or Tamotsu Yokoyama Mai Fukuhara SP
09/22 14:11
12.000
09/23 08:02
5 Miami Hero Satoshi Kokubo Koshi Yoshidome SP
09/22 14:11
8.000
09/23 08:02
6 Hoshi Princess Kazunori Sakai Kosuke Sakurai SP
09/22 14:11
21.000
09/23 08:02
7 Win Carmine Yutaka Kawashima Kosei Akimoto SP
09/22 14:11
26.000
09/23 08:02
8 Saffron Pocket Maki Hirayama Taito Mori SP
09/22 14:11
7.000
09/23 08:02
9 Sable Lumiere Hiromi Yamazaki Shinobu Sakai SP
09/22 14:11
7.000
09/23 08:02
10 1 Antarcticus Kenji Uchino SP
09/22 14:11

09/23 08:03
11 Unsimilar Kazuma Yabuguchi Dai Okada SP
09/22 14:11
34.000
09/23 08:02