Pts

1 2 3 4
Yaroslav Tebenko 9 8 11 5
Vladyslav Sydorak 11 11 7 11