Pts

1 2 3 4 5
Jakub Witkowski 3 11 5 11 11
Filip Mlynarski 11 9 11 7 9