Viktor Ivanov

Moskau - Liga Pro 11/10 06:59 - Viktor Ivanov v Dmitry Medvedev 6-6
Moskau - Liga Pro 11/10 05:00 - Viktor Ivanov v Yuri Merkushin 9-7
Moskau - Liga Pro 11/10 04:00 - Vitaly Bazilevsky v Viktor Ivanov 10-8
Moskau - Liga Pro 11/01 02:25 - Dmitry Derzkov v Viktor Ivanov 7-5
Moskau - Liga Pro 11/01 02:00 - Artyom Tsitselsky v Viktor Ivanov 10-3
Moskau - Liga Pro 11/01 00:30 - Vladimir Marshalov v Viktor Ivanov 8-10
Moskau - Liga Pro 10/31 23:00 - Viktor Ivanov v Dmitry Derzkov 11-11
Moskau - Liga Pro 10/31 21:30 - Viktor Ivanov v Vitaly Bazilevsky 9-9
Moskau - Liga Pro 10/25 02:00 - Viktor Ivanov v Yurii Merkushin 8-11
Moskau - Liga Pro 10/25 01:00 - Vladimir Marshalov v Viktor Ivanov 5-10
Moskau - Liga Pro 10/24 23:30 - Viktor Ivanov v Sergey Grechanikov 12-14
Moskau - Liga Pro 10/24 22:30 - Timur Guzairov v Viktor Ivanov 10-5
Moskau - Liga Pro 10/17 02:48 - Viktor Ivanov v Vladimir Safonov 11-9
Moskau - Liga Pro 10/17 02:00 - Viktor Ivanov v Oleg Popov 7-8
Moskau - Liga Pro 10/17 01:00 - Alexey Yanshaev v Viktor Ivanov 4-6
Moskau - Liga Pro 10/16 23:30 - Viktor Ivanov v Evgeny Shishko 10-7
Moskau - Liga Pro 10/16 22:30 - Vladimir Safonov v Viktor Ivanov 7-11
Moskau - Liga Pro 10/05 07:29 - Viktor Ivanov v Oleg Popov 10-8
Moskau - Liga Pro 10/05 06:30 - Marat Dulatov v Viktor Ivanov 7-10
Moskau - Liga Pro 10/05 05:30 - Viktor Ivanov v Oleg Popov 9-11
Moskau - Liga Pro 10/05 04:29 - Igor Kovalev v Viktor Ivanov 8-10
Moskau - Liga Pro 09/28 07:29 - Marat Dulatov v Viktor Ivanov 13-12
Moskau - Liga Pro 09/28 06:30 - Evgeniy Nikitin v Viktor Ivanov 9-11
Moskau - Liga Pro 09/28 05:30 - Viktor Ivanov v Akim Nazarov 10-4
Moskau - Liga Pro 09/28 04:30 - Marat Dulatov v Viktor Ivanov 9-11
Moskau - Liga Pro 09/20 01:00 - Viktor Ivanov v Mihail Andrusenko 8-11
Moskau - Liga Pro 09/20 00:00 - Vladimir Marshalov v Viktor Ivanov 10-6
Moskau - Liga Pro 09/19 23:00 - Artem Tsitselskii v Viktor Ivanov 11-2
Moskau - Liga Pro 09/19 22:00 - Viktor Ivanov v Sergey Grechanikov 11-5
Moskau - Liga Pro 09/15 06:30 - Viktor Ivanov v Dmitrii Andreev 8-9