Viktor Ivanov

Moskau - Liga Pro 02/16 07:30 - Viktor Ivanov v Vladimir Safonov 6-7
Moskau - Liga Pro 02/16 07:19 - Vyacheslav Tsvetkov v Viktor Ivanov 10-5
Moskau - Liga Pro 02/16 06:30 - Yuri Merkushin v Viktor Ivanov 8-9
Moskau - Liga Pro 02/07 15:00 - Vladimir Safonov v Viktor Ivanov 11-6
Moskau - Liga Pro 02/07 13:00 - Viktor Ivanov v Herman Antipov 9-9
Moskau - Liga Pro 02/07 12:00 - Andrey Pravednov v Viktor Ivanov 6-11
Moskau - Liga Pro 02/07 11:00 - Vladimir Safonov v Viktor Ivanov 5-4
Moskau - Liga Pro 02/07 10:00 - Viktor Ivanov v Alexander Skrebnev 11-7
Moskau - Liga Pro 02/05 14:30 - Viktor Ivanov v Daniil Zamorsky 4-7
Moskau - Liga Pro 02/05 12:30 - Vitalii Bazilevskii v Viktor Ivanov 10-5
Moskau - Liga Pro 02/05 12:30 - Viktor Ivanov v Yurii Merkushin 7-11
Moskau - Liga Pro 02/05 10:00 - Alik Girevenkov v Viktor Ivanov 9-8
Moskau - Liga Pro 01/26 07:29 - Alexey Yanshaev v Viktor Ivanov 7-6
Moskau - Liga Pro 01/26 06:30 - Oleg Popov v Viktor Ivanov 4-11
Moskau - Liga Pro 01/26 05:30 - Viktor Ivanov v Alexey Yanshaev 8-7
Moskau - Liga Pro 01/26 04:30 - Mihail Andrusenko v Viktor Ivanov 10-8
Moskau - Liga Pro 01/24 02:32 - Sergey Grechanikov v Viktor Ivanov 11-0
Moskau - Liga Pro 01/24 01:00 - Viktor Ivanov v Yuri Merkushin 6-4
Moskau - Liga Pro 01/24 00:00 - Sergey Grechanikov v Viktor Ivanov 10-6
Moskau - Liga Pro 01/23 23:00 - Alexey Yanshaev v Viktor Ivanov 9-3
Moskau - Liga Pro 01/23 22:00 - Viktor Ivanov v Mihail Andrusenko 10-8
Moskau - Liga Pro 01/15 12:00 - Viktor Ivanov v Oleg Popov 8-11
Moskau - Liga Pro 01/15 11:00 - Alik Girevenkov v Viktor Ivanov 12-10
Moskau - Liga Pro 01/15 10:00 - Artyom Tsitselsky v Viktor Ivanov 13-12
Moskau - Liga Pro 01/15 09:00 - Viktor Ivanov v Yuri Merkushin 2-7
Moskau - Liga Pro 01/10 02:31 - Viktor Ivanov v Sergey Grechanikov 6-7
Moskau - Liga Pro 01/10 01:30 - Aleksey Ianshaev v Viktor Ivanov 7-5
Moskau - Liga Pro 01/10 00:00 - Viktor Ivanov v Yuri Merkushin 5-7
Moskau - Liga Pro 01/09 22:30 - Viktor Ivanov v Ilya Korogodsky 5-9
Moskau - Liga Pro 01/09 21:30 - Sergey Grechanikov v Viktor Ivanov 8-10