Yurii Merkushin

Moskau - Liga Pro 02/16 06:52 - Yuri Merkushin v Vladimir Safonov 11-8
Moskau - Liga Pro 02/16 06:30 - Yuri Merkushin v Viktor Ivanov 8-9
Moskau - Liga Pro 02/16 06:00 - Vyacheslav Tsvetkov v Yuri Merkushin 11-7
Moskau - Liga Pro 02/14 02:36 - Yuri Merkushin v Vladimir Safonov 7-1
Moskau - Liga Pro 02/14 01:30 - Yuri Merkushin v Alik Girevenkov 5-9
Moskau - Liga Pro 02/14 00:30 - Vitalii Bazilevskii v Yuri Merkushin 8-3
Moskau - Liga Pro 02/13 22:00 - Igor Matveev v Yuri Merkushin 4-7
Moskau - Liga Pro 02/05 14:00 - Vitalii Bazilevskii v Yurii Merkushin 8-3
Moskau - Liga Pro 02/05 13:38 - Yurii Merkushin v Alik Girevenkov 7-5
Moskau - Liga Pro 02/05 12:30 - Viktor Ivanov v Yurii Merkushin 7-11
Moskau - Liga Pro 02/05 11:00 - Yurii Merkushin v Alik Girevenkov 9-7
Moskau - Liga Pro 02/05 09:15 - Yurii Merkushin v Daniil Zamorsky 5-11
Moskau - Liga Pro 01/31 03:00 - Aleksei Slachshilin v Yuri Merkushin 11-6
Moskau - Liga Pro 01/31 01:00 - Yuri Merkushin v Vitaly Bazilevsky 9-8
Moskau - Liga Pro 01/31 00:00 - Aleksei Slachshilin v Yuri Merkushin 10-9
Moskau - Liga Pro 01/30 23:00 - Ilya Korogodskii v Yuri Merkushin 7-9
Moskau - Liga Pro 01/30 22:00 - Yuri Merkushin v Egor Mishutin 9-3
Moskau - Liga Pro 01/24 03:01 - Yuri Merkushin v Alexey Yanshaev 8-5
Moskau - Liga Pro 01/24 02:00 - Yuri Merkushin v Alexey Yanshaev 6-4
Moskau - Liga Pro 01/24 01:00 - Viktor Ivanov v Yuri Merkushin 6-4
Moskau - Liga Pro 01/23 23:30 - Yuri Merkushin v Mihail Andrusenko 9-8
Moskau - Liga Pro 01/23 22:30 - Sergey Grechanikov v Yuri Merkushin 1-3
Moskau - Liga Pro 01/15 13:28 - Yuri Merkushin v Oleg Popov 10-8
Moskau - Liga Pro 01/15 12:30 - Yuri Merkushin v Alik Girevenkov 8-11
Moskau - Liga Pro 01/15 11:30 - Yuri Merkushin v Artyom Tsitselsky 9-10
Moskau - Liga Pro 01/15 10:30 - Oleg Popov v Yuri Merkushin 9-11
Moskau - Liga Pro 01/15 09:00 - Viktor Ivanov v Yuri Merkushin 2-7
Moskau - Liga Pro 01/10 03:00 - Yuri Merkushin v Ilya Korogodsky 9-4
Moskau - Liga Pro 01/10 01:00 - Yuri Merkushin v Ilya Korogodsky 10-9
Moskau - Liga Pro 01/10 00:00 - Viktor Ivanov v Yuri Merkushin 5-7