Vitaliy Khorolskiy Vitaly Khorolsky

Resultate

Ukraine - Win Cup 07/11 00:35 - Vitaly Khorolsky v Aleksandr Mashtakov W 3-1
Ukraine - Win Cup 07/11 00:00 - Aleksey Rodin v Vitaly Khorolsky L 3-2
Ukraine - Win Cup 07/10 22:50 - Sergey Kalenik v Vitaly Khorolsky W 1-3
Ukraine - Win Cup 07/10 21:05 - Aleksandr Mashtakov v Vitaly Khorolsky L 3-0
Ukraine - Win Cup 07/10 20:30 - Vitaly Khorolsky v Aleksey Rodin W 3-2
Ukraine - Win Cup 07/10 19:20 - Vitaly Khorolsky v Sergey Kalenik L 1-3
Ukraine - Win Cup 07/08 18:15 - Elshad Yunusov v Vitaly Khorolsky L 3-2
Ukraine - Win Cup 07/08 13:45 - Aleksandr Khoroshko v Vitaly Khorolsky W 0-3
Ukraine - Win Cup 07/08 13:15 - Vitaly Khorolsky v Aleksandr Kuzminich W 3-0
Ukraine - Win Cup 07/07 17:15 - Aleksey Rodin v Vitaly Khorolsky W 2-3
Ukraine - Win Cup 07/07 15:45 - Vitaly Khorolsky v Aleksey Goloveshkin W 3-1
Ukraine - Win Cup 07/07 12:45 - Aleksandr Alistratov v Vitaly Khorolsky L 3-2