Filip Mlynarski @ TT Elite Series

DateRHEIM v AUSWÄRTS-
12/05 10:40 - Filip Mlynarski v Marcin Jadczyk L 0-3
12/05 09:30 - Filip Mlynarski v Frantisek Krcil L 0-3
12/05 08:15 - Filip Mlynarski v Michal Murawski L 2-3
12/05 07:05 - Jakub Seibert v Filip Mlynarski L 3-1
12/05 06:15 - Filip Mlynarski v Josef Braun L 1-3
12/05 05:00 - Karol Wisniewski v Filip Mlynarski L 3-1
12/05 04:10 - Mateusz Rutkowski v Filip Mlynarski L 3-1
12/05 03:25 - Filip Mlynarski v Szymon Seroka W 3-0
12/05 01:50 - Filip Mlynarski v Konrad Staszczyk W 3-0
12/05 01:00 - Przemyslaw Perzynski v Filip Mlynarski L 3-2
12/04 17:20 - Maciej Podsiadlo v Filip Mlynarski L 3-1
12/04 16:00 - Jan Urbanek v Filip Mlynarski L 3-2
12/04 15:15 - Filip Mlynarski v Michal Murawski W 3-2
12/04 13:40 - Filip Mlynarski v Jakub Seibert W 3-2
12/04 12:50 - Mateusz Golebiowski v Filip Mlynarski L 3-0
12/04 11:00 - Filip Mlynarski v Patrik Klos L 1-3
12/04 09:50 - Filip Mlynarski v Michal Benes W 3-1
12/04 08:35 - Filip Mlynarski v Jakub Kosowski W 3-1
12/04 07:25 - Tomasz Kotowski v Filip Mlynarski L 3-1
12/04 06:35 - Filip Mlynarski v Vladislav Ursu L 1-3
12/04 05:00 - Karol Wisniewski v Filip Mlynarski W 1-3
12/04 04:10 - Kamil Nalepa v Filip Mlynarski W 0-3
12/04 03:25 - Filip Mlynarski v Mateusz Rutkowski W 3-0
12/04 01:50 - Filip Mlynarski v Krzysztof Kapik W 3-0
12/04 01:00 - Przemyslaw Perzynski v Filip Mlynarski W 0-3
12/03 17:25 - Adrian Wiecek v Filip Mlynarski W 1-3
12/03 16:35 - Daniel Bak v Filip Mlynarski L 3-1
12/03 14:35 - Artur Daniel v Filip Mlynarski W 0-3
12/03 13:50 - Marcin Litwiniuk v Filip Mlynarski W 0-3
12/03 12:10 - Piotr Cyrnek v Filip Mlynarski L 3-1