Syed Modi International - Herrendoppel 12/01 09:50 Choi/Seo v He/Tan 0-2
Syed Modi International - Damen 12/01 09:30 Carolina Marin v Phittayaporn Chaiwan 2-0
Syed Modi Int. 12/01 09:10 Tzu Wei Wang v Sourabh Verma 2-0
Syed Modi International - Damendoppel 12/01 08:50 Chang/Rin Kim v Baek/Jung 0-2
Syed Modi International - Gemischtes Doppel 12/01 08:30 Ellis/Smith v Alimov/Davletova 0-2
Welsh International - Gemischtes Doppel 11/30 16:00 Clare/Warner v Dunn/Torrance 1-2
Welsh International - Herrendoppel 11/30 15:30 Russ/Stallwood v Chiang/Ye 0-2
Welsh International - Damen 11/30 15:30 Fabienne Deprez v Clara Azurmendi 0-2
Welsh International - Damendoppel 11/30 15:00 Holden/Tolman v Redfearn/Warner 2-1
Welsh International 11/30 15:00 Seng Zoe Yeoh v Ditlev Jaeger Holm 0-2
Welsh International - Damendoppel 11/30 12:15 MacPherson/Torrance v Holden/Tolman 1-2
Welsh International - Herrendoppel 11/30 12:15 Russ/Stallwood v Grimley/Grimley 2-0
Welsh International - Damendoppel 11/30 12:15 Redfearn/Warner v Müller/Stadelmann View
Welsh International - Herrendoppel 11/30 11:00 Easton/van Leeuwen v Chiang/Ye 0-2
Welsh International 11/30 11:00 Seng Zoe Yeoh v Samuel Hsiao 2-1
Welsh International - Damen 11/30 10:30 Fabienne Deprez v Airi Mikkela 2-0
Welsh International 11/30 10:30 Ditlev Jaeger Holm v Lars Schaenzler 2-0
Syed Modi Int. 11/30 10:10 Sourabh Verma v Kwang Hee Heo 2-1
Welsh International - Gemischtes Doppel 11/30 10:00 Jones/Chapman v Dunn/Torrance 0-2
Welsh International - Gemischtes Doppel 11/30 10:00 Leydon-Davis/Pak v Clare/Warner 0-2
Syed Modi International - Gemischtes Doppel 11/30 10:00 Ellis/Smith v Lamsfuss/Herttrich 2-0
Welsh International - Damen 11/30 10:00 Jenjira Stadelmann v Clara Azurmendi View
Syed Modi International - Damen 11/30 09:50 Ga Eun Kim v Carolina Marin 0-2
Syed Modi International - Herrendoppel 11/30 09:40 He/Tan v Di/Wang 2-1
Syed Modi Int. 11/30 09:30 Tzu Wei Wang v Wan Ho Son 2-0
Syed Modi International - Gemischtes Doppel 11/30 09:20 Gicquel/Delrue v Alimov/Davletova 1-2
Syed Modi International - Damendoppel 11/30 09:10 Baek/Jung v Ng/Yeung 2-0
Syed Modi International - Damendoppel 11/30 09:00 Efler/Herttrich v Chang/Rin Kim 0-2
Syed Modi International - Damen 11/30 08:50 Phittayaporn Chaiwan v Ritupama Das 2-0
Syed Modi International - Herrendoppel 11/30 08:30 Han/Zhou v Choi/Seo 0-2