Moskau Liga Pro 04/25 15:00 Andrei Baibuldin v Vyacheslav Krivosheev View
Challenger - Ochsenhausen 04/25 13:10 Evgueni Chtchetinine v Yannick Vostes 1-3
Moskau Liga Pro 04/25 12:31 Klim Viktorov v Aleksandr Shirshov 6-7
Challenger - Ochsenhausen 04/25 12:30 Fedor Kuzmin v Petr David 1-3
Moskau Liga Pro 04/25 12:20 Alexander Burdin v Gleb Stashkovskii 5-6
Challenger - Ochsenhausen 04/25 11:50 Miroslav Horejsi v Enio Mendes 2-3
Moskau Liga Pro 04/25 11:30 Aleksei Innazarov v Klim Viktorov 6-8
Challenger - Ochsenhausen 04/25 11:10 Enzo Angles v Petr David 3-1
Moskau Liga Pro 04/25 11:00 Aleksei Burdin v Gleb Stashkovskii 8-7
Moskau Liga Pro 04/25 10:30 Aleksandr Shirshov v Aleksei Innazarov 10-9
Challenger - Ochsenhausen 04/25 10:30 Evgueni Chtchetinine v Marc Duran 2-3
Moskau Liga Pro 04/25 10:00 Aleksei Burdin v Klim Viktorov 10-9
Challenger - Ochsenhausen 04/25 09:50 Enio Mendes v Yannick Vostes 3-2
Moskau Liga Pro 04/25 09:30 Gleb Stashkovskii v Aleksandr Shirshov 12-11
Challenger - Ochsenhausen 04/25 09:10 Miroslav Horejsi v Fedor Kuzmin 3-1
Moskau Liga Pro 04/25 09:00 Aleksei Innazarov v Aleksei Burdin 6-6
Moskau Liga Pro 04/25 08:30 Klim Viktorov v Aleksandr Shirshov 6-11
Challenger - Ochsenhausen 04/25 08:30 Evgueni Chtchetinine v Enzo Angles 2-3
Moskau Liga Pro 04/25 08:00 Gleb Stashkovskii v Aleksei Innazarov 2-7
Challenger - Ochsenhausen 04/25 07:50 Enio Mendes v Marc Duran 1-3
Moskau Liga Pro 04/25 07:30 Aleksandr Shirshov v Aleksei Burdin 7-10
Challenger - Ochsenhausen 04/25 07:10 Fedor Kuzmin v Yannick Vostes 3-2
Moskau Liga Pro 04/25 07:00 Klim Viktorov v Gleb Stashkovskii 10-4
Challenger - Ochsenhausen 04/25 06:30 Miroslav Horejsi v Petr David 3-2
Moskau Liga Pro 04/24 20:58 Vitali Murzin v Taras Merzliken 5-11
Moskau Liga Pro 04/24 20:36 Vyacheslav Krivosheev v Aleksei Zhukov 8-10
Moskau Liga Pro 04/24 19:30 Arseniy Gusev v Aleksei Zhukov 10-9
Moskau Liga Pro 04/24 19:00 Vyacheslav Krivosheev v Vitali Murzin 2-10
Moskau Liga Pro 04/24 18:30 Taras Merzliken v Arseniy Gusev 10-9
Moskau Liga Pro 04/24 18:14 Vyacheslav Krivosheev v Aleksei Zhukov 13-12