Moskau - Liga Pro 01/20 00:30 Stanislav Bychkov v Artem Slashchev 1-0
Moskau - Liga Pro 01/20 00:00 Sergey Maksakov v Igor Zemit 7-11
Moskau - Liga Pro 01/19 23:30 Evgeniy Ilyukhin v Stanislav Bychkov 3-7
Moskau - Liga Pro 01/19 23:00 Artem Slashchev v Igor Zemit 11-10
Moskau - Liga Pro 01/19 22:30 Sergey Maksakov v Evgeniy Ilyukhin 11-3
Moskau - Liga Pro 01/19 22:00 Igor Zemit v Stanislav Bychkov 5-10
Moskau - Liga Pro 01/19 21:30 Artem Slashchev v Sergey Maksakov 11-9
Moskau - Liga Pro 01/19 20:30 Alexander Monakov v Alexey Silantev 7-8
Moskau - Liga Pro 01/19 20:13 Aleksandr Lanin v Ubaidullo Sultonov 8-11
Moskau - Liga Pro 01/19 19:30 Ubaidullo Sultonov v Aleksandr Lanin 13-13
Moskau - Liga Pro 01/19 19:00 Alexey Silantev v Aleksandr Monakov 11-13
Moskau - Liga Pro 01/19 18:30 Stanislav Kaplan v Ubaidullo Sultonov 10-11
Hungarian Open - Herrendoppel 01/19 18:20 Liang/Xu v Fan/Lin 3-2
Moskau - Liga Pro 01/19 18:00 Alexey Silantev v Aleksandr Lanin 0-0
Hungarian Open - Herrendoppel 01/19 17:40 Wang/Zhu v Chen/Sun 3-1
Moskau - Liga Pro 01/19 17:30 Aleksandr Monakov v Stanislav Kaplan 11-4
Moskau - Liga Pro 01/19 17:00 Ubaidullo Sultonov v Alexey Silantev 8-11
Ungarn Open 01/19 16:50 Chuqin Wang v Hugo Calderano 4-2
Moskau - Liga Pro 01/19 16:30 Aleksandr Lanin v Stanislav Kaplan 12-10
Ungarn Open 01/19 16:00 Zhendong Fan v Alexander Shibaev 4-1
Moskau - Liga Pro 01/19 16:00 Alexander Monakov v Ubaidullo Sultonov 9-4
Moskau - Liga Pro 01/19 15:30 Stanislav Kaplan v Alexey Silantev 0-1
Hungarian Open - Herrendoppel 01/19 15:03 Klaudia Franaszczuk v Gabriela Jakoniuk 3-3
Moskau - Liga Pro 01/19 15:00 Aleksandr Lanin v Alexander Monakov 10-4
Hungarian Open - Herrendoppel 01/19 14:31 Natalia Szymczyk v Anna Maruszczak 6-6
Moskau - Liga Pro 01/19 14:01 Simon Korolev v Demik Ying 0-0
Moskau - Liga Pro 01/19 13:30 Yaroslav Bazhinov v Vladimir Shirokov 6-2
China Liga Pro 01/19 13:19 Yu Wang v Gen Gen Cao 1-0
Hungarian Open - Herrendoppel 01/19 13:17 Szudi/Pergel v Xu/Liu 1-6
Hungarian Open - Herrendoppel 01/19 13:14 Klaudia Franaszczuk v Anna Maruszczak 1-1