Pts

1 2 3 4 5
Vladyslav Gorelov 11 6 8 11 8
Nikolay Ozhiganov 8 11 11 6 11