Map 1

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Ultra Prime 50.7k 6 2 1 0 0
Edward Gaming 64.5k 20 11 4 1 3

Map 2

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Ultra Prime 69.3k 17 10 3 2 2
Edward Gaming 57.3k 4 2 2 0 0

Map 3

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Ultra Prime 54k 7 1 0 0 0
Edward Gaming 62.3k 11 8 4 1 1
Ultra Prime Ultra Prime   Edward Gaming Edward Gaming
6 6
Kills
20 20
-5 -5
Gold
-5 -5
16 Vorlagen 48

Player statistics

Name (Ultra Prime) LevelK/D/AMinions
Shuai Zhang 16 0/1/2 270
Zhao Jia-Hao 14 4/4/1 299
Chia-Hao Liu 12 0/5/4 28
Yuan Cheng-Wei 15 1/4/4 258
Zhi-Hao Yang 13 1/6/5 153
Name (Edward Gaming) LevelK/D/AMinions
Li-Jie Zhao 14 4/1/10 150
Dohyeon Park 15 7/1/9 260
Xuan Jun Li 17 5/1/7 335
Tian Ye 13 0/3/10 33
Lee Ye-chan 17 4/0/12 294
Ultra Prime Ultra Prime   Edward Gaming Edward Gaming
17 17
Kills
4 4
-5 -5
Gold
-5 -5
43 Vorlagen 7

Player statistics

Name (Ultra Prime) LevelK/D/AMinions
Shuai Zhang 18 2/0/7 272
Zhao Jia-Hao 18 10/1/3 379
Chia-Hao Liu 14 2/0/11 40
Yuan Cheng-Wei 18 3/0/7 355
Zhi-Hao Yang 16 0/3/15 153
Name (Edward Gaming) LevelK/D/AMinions
Li-Jie Zhao 14 1/1/0 190
Dohyeon Park 14 0/2/4 320
Xuan Jun Li 17 0/5/1 326
Tian Ye 11 2/5/2 21
Lee Ye-chan 17 1/4/0 318
Ultra Prime Ultra Prime   Edward Gaming Edward Gaming
7 7
Kills
11 11
-5 -5
Gold
-5 -5
17 Vorlagen 25

Player statistics

Name (Ultra Prime) LevelK/D/AMinions
Shuai Zhang 17 3/0/2 309
Zhao Jia-Hao 15 2/3/2 344
Chia-Hao Liu 12 0/4/3 29
Yuan Cheng-Wei 16 1/1/5 248
Zhi-Hao Yang 14 1/3/5 161
Name (Edward Gaming) LevelK/D/AMinions
Li-Jie Zhao 15 4/2/5 202
Dohyeon Park 16 3/0/5 308
Xuan Jun Li 17 1/0/4 284
Tian Ye 13 1/2/9 41
Lee Ye-chan 17 2/3/2 300

Events

 • Map 1 - 00:01:16 - 1st Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:01:46 - 1st Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 1 - 00:06:50 - 1st Dragon (Mountain) - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:06:55 - 2nd Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:08:53 - 2nd Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:09:06 - 1st Rift Herald Slain - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:12:17 - 2nd Dragon (Cloud) - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:12:25 - 3rd Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:12:28 - 4th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:12:30 - 5th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:12:38 - 6th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:12:40 - 7th Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:12:40 - Race to 5 Kills - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:12:40 - 8th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:14:48 - 9th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:15:03 - 1st Tower - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:15:08 - 3rd Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 1 - 00:15:32 - 2nd Rift Herald Slain - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:15:38 - 2nd Tower - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:15:56 - 10th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:16:26 - 3rd Tower - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:16:31 - 4th Tower - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:17:08 - 12th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:17:25 - 3rd Dragon (Ocean) - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:17:30 - 4th Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 1 - 00:18:15 - Race to 10 Kills - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:18:15 - 13th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:18:22 - 5th Tower - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:20:19 - Race to 10 Kills - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:20:19 - 13th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:20:36 - 6th Tower - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:20:58 - 7th Tower - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:22:43 - 4th Dragon (Ocean) - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:22:45 - 5th Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 1 - 00:23:06 - 14th Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:23:47 - 15th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:23:51 - 16th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:23:54 - 17th Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:23:55 - 18th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:24:04 - 19th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:24:05 - Race to 15 Kills - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:24:05 - 20th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:24:37 - 1st Baron - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:24:38 - 8th Tower - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:27:22 - 9th Tower - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:27:37 - 1st Inhibitor - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:27:41 - 10th Tower - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:27:42 - 2nd Inhibitor - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:27:54 - 21st Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:27:56 - 22nd Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:28:23 - 5th Dragon (Ocean) - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:29:38 - 11th Tower - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:29:52 - 23rd Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:29:54 - 24th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:30:01 - 3rd Inhibitor - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:30:03 - 25th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:30:06 - Race to 20 Kills - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:30:06 - 26th Kill - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:30:25 - 12th Tower - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:30:25 - 13th Tower - Edward Gaming
 • Map 1 - 00:30:25 - 6th Dragon Spawned (Elder)
 • Map 1 - Winner - Edward Gaming
 • Map 2 - 00:00:49 - 1st Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 2 - 00:02:01 - 1st Kill - Edward Gaming
 • Map 2 - 00:02:55 - 2nd Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:06:38 - 3rd Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:06:49 - 4th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:09:00 - 5th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:09:34 - 1st Rift Herald Slain - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:09:49 - 1st Dragon (Infernal) - Edward Gaming
 • Map 2 - 00:09:54 - 2nd Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 2 - 00:12:23 - 6th Kill - Edward Gaming
 • Map 2 - 00:12:25 - Race to 5 Kills - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:12:25 - 7th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:13:43 - 8th Kill - Edward Gaming
 • Map 2 - 00:13:55 - 1st Tower - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:14:56 - 2nd Dragon (HexTech) - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:14:58 - 3rd Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 2 - 00:15:35 - 9th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:16:05 - 2nd Rift Herald Slain - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:19:40 - 10th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:19:47 - 2nd Tower - Edward Gaming
 • Map 2 - 00:19:59 - 3rd Tower - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:20:03 - 1st Baron Spawned
 • Map 2 - 00:20:16 - 3rd Dragon (Mountain) - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:20:20 - 4th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 2 - 00:22:50 - 11th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:23:00 - 12th Kill - Edward Gaming
 • Map 2 - 00:25:01 - 13th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:25:02 - Race to 10 Kills - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:25:02 - 14th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:25:47 - 1st Baron - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:25:48 - 4th Dragon (Mountain) - Edward Gaming
 • Map 2 - 00:25:51 - 5th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 2 - 00:25:53 - 4th Tower - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:27:38 - 5th Tower - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:27:56 - 6th Tower - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:29:13 - 7th Tower - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:30:57 - 5th Dragon (Mountain) - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:31:00 - 6th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 2 - 00:31:47 - 2nd Baron Spawned
 • Map 2 - 00:32:20 - 15th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:32:27 - 16th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:32:59 - 2nd Baron - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:34:02 - 8th Tower - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:34:05 - 1st Inhibitor - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:34:33 - 9th Tower - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:34:37 - 17th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:34:38 - 18th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:34:39 - Race to 15 Kills - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:34:39 - 19th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:34:48 - 20th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:34:54 - Quadra Kill - Jinx
 • Map 2 - 00:34:57 - 2nd Inhibitor - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:35:11 - 21st Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:35:11 - 10th Tower - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:35:11 - 11th Tower - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:35:11 - 12th Tower - Edward Gaming
 • Map 2 - Winner - Ultra Prime
 • Map 3 - 00:00:00 - 1st Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 3 - 00:05:40 - 1st Kill - Ultra Prime
 • Map 3 - 00:08:15 - 2nd Kill - Ultra Prime
 • Map 3 - 00:09:20 - 1st Rift Herald Slain - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:11:49 - 1st Dragon (Mountain) - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:11:55 - 2nd Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 3 - 00:16:16 - 3rd Kill - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:16:20 - 4th Kill - Ultra Prime
 • Map 3 - 00:16:30 - 2nd Rift Herald Slain - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:17:57 - 2nd Dragon (Ocean) - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:18:05 - 3rd Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 3 - 00:18:15 - 1st Tower - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:18:26 - 2nd Tower - Ultra Prime
 • Map 3 - 00:20:02 - 1st Baron Spawned
 • Map 3 - 00:21:18 - 3rd Tower - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:22:53 - 5th Kill - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:23:13 - 3rd Dragon (Infernal) - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:23:17 - 4th Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 3 - 00:24:10 - 6th Kill - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:24:11 - 7th Kill - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:24:20 - 8th Kill - Ultra Prime
 • Map 3 - 00:25:46 - 4th Tower - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:28:23 - Race to 5 Kills - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:28:23 - 9th Kill - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:28:28 - 10th Kill - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:28:29 - 11th Kill - Ultra Prime
 • Map 3 - 00:28:59 - 12th Kill - Ultra Prime
 • Map 3 - 00:29:12 - 4th Dragon (Infernal) - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:29:16 - 5th Dragon Spawned (Elder)
 • Map 3 - 00:30:36 - 13th Kill - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:30:43 - 14th Kill - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:31:37 - 1st Baron - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:32:39 - 5th Tower - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:32:40 - 6th Tower - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:32:49 - 7th Tower - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:33:21 - 15th Kill - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:33:23 - 16th Kill - Ultra Prime
 • Map 3 - 00:33:24 - Race to 10 Kills - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:33:24 - 17th Kill - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:33:26 - 18th Kill - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:33:36 - 1st Inhibitor - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:33:43 - 8th Tower - Edward Gaming
 • Map 3 - 00:33:54 - 9th Tower - Edward Gaming
 • Map 3 - Winner - Edward Gaming

Extra

 • Best of Sets: 3